星期五, 三月 5, 2021
根據外電報導,獲得美國多間網絡提供商5G網絡設備合約嘅三星,俾美國網絡提供商T-Mobile 排除出5G網絡合作名單之外。 三星俾 T-Mobile 排除出5G網絡合作名單呢件事,首先係由韓國媒體報導。 報導顯示,T-Mobile 喺上星期宣佈佢哋會同愛立信、諾基亞簽署為期5年,價值幾十億美金嘅5G合約。 T-Mobile 係德國電信旗下嘅公司,佢哋收購咗SoftBank 旗下喺美國嘅網絡提供商 Sprint。 收購Sprint之後,T-Mobile 亦都得到咗 2.5Ghz 嘅5G中段頻譜。 喺 Sprint 未被收購之前,三星係 Sprint 嘅5G網絡設備供應商。不過喺 T-Mobile 同 Sprint合併之後,三星並唔能夠順利過渡同 T-Mobile 簽訂任何網絡設備供應合約。
瑞典電信監管機構PTS今日正式開始拍賣5G頻譜。之前拍賣因為華為向法庭挑戰瑞典禁止佢哋參與5G網絡而被推遲。 Hi3G Access,Net4Mobility,Telia Sverige 同 Teracom 已經獲准參與 3.5 GHz 同 2.3 GHz 頻譜拍賣。 幾間投標嘅公司都係屬於 Telia,Tele2,Telenor 同 Tre 等等網絡提供商旗下,又或係佢哋嘅合資公司。 拍賣日期一拖再拖,首先係要進行安全審查,然後又因為華為提出起訴訟而被推遲。 瑞典以國家安全風險為理由,跟隨英國禁止各網絡提供商喺5G網絡建設裏面使用華為設備。
原來唔需要用5G月費計劃都可以用到5G網絡? 係,不過唔係講緊香港。 事緣係中國工信部官網發表咗一項資料,明確說明咗就算用戶只係使用緊4G月費計劃,但係只要係用5G電話而又喺5G網絡覆蓋範圍之內。其實係可以用到5G網絡嘅。 分別在於,如果你係使用5G月費計劃,就可以使用到更快嘅5G網絡服務。 業內人士指出,中國三大網絡提供商其實一早喺推出5G服務嗰時已經講明咗呢一點。 即係用戶只要有一部5G電話,就可以用到5G網絡。只不過相比申請咗5G月費計劃嘅用戶,仍然用緊4G計劃嘅用戶就只可以用到300Mbps速度嘅基本5G服務。而唔可以使用500Mbps、1Gbps等等5G計劃專用嘅高速網絡。 中國信通院發表嘅最新研究報告顯示,2020年全年,國內市場5G電話累計出貨量已經達到1.63億部。上市新機款有218款,比例分別係52.9%同47.2%。 而三大網絡提供商公佈嘅營運數據顯示,截至2020年11月,中國移動5G計劃用戶已經達到1.47億,中國電信5G計劃用戶人數有7948萬。 而中國聯通就冇公佈相關數字,不過業界猜測應該都有幾千萬人。 即係話中國使用5G計劃嘅用戶總人數已經接近3億。 中國移動董事長指出,2021年公司將會實現全國市、縣城區同部分重點鄉鎮5G良好覆蓋呢個目標。聯通電信亦提出咗類似嘅目標。 即係話5G網絡喺2021年將會進一步覆蓋更多城市同鄉鎮,5G用戶人數亦會進一步提高。
美國網絡提供商 T-Mobile 宣佈同愛立信及諾基亞達成咗一個為期五年、價值數十億美金嘅合作協議,希望可以持續喺未來擴大發展5G網絡。 T-Mobile 表示,同呢兩間電訊設備公司嘅合作將會令到公司能夠更進一步增加5G覆蓋率、容量、速度同先進嘅網絡能力。 公司計劃將多項新技術引入5G網絡。包括室內、室外同樣適用嘅遠距離以及大範圍覆蓋嘅低頻帶,再加上中頻帶同高容量MIMO輔助。 高頻帶就用於更快速度同最低延時嘅5G連接。 喺5G網絡競爭日益劇烈嘅壓力之下,舊年T-Mobile宣佈以換股方式收購 另一間網絡提供商 Sprint。合併之後公司將擁有大約1.3億用戶。 分析人士認為,兩間公司合併會令雙方嘅利潤大幅提高,重複嘅信號塔同門市合併之後,預計每年可以節省60億美金開支。 根據愛立信2020年11月版嘅 Ericsson Mobility Report 預測,到咗2026年,北美80%嘅流動網絡用戶都會使用5G網絡。
Tele2 宣佈諾基亞將會成為佢哋5G網絡嘅核心合作夥伴。 諾基亞表示將會聯手 Tele2 為瑞典、拉脫維亞、立陶宛同愛沙尼亞提供5G核心設施同5G語音技術。 瑞典一直以嚟對於華為參與5G網絡建設嘅安全問題立場都唔係好清晰。就好似網絡提供商 Tele2 咁,佢哋一直唔願意透露合作供應商嘅名單,亦曾經講過中國公司係「可以合作」嘅供應商。 不過就算華為自稱願意滿足瑞典政府任何「特殊要求」,佢哋最終都係被正式排除喺參與5G網絡建設嘅名單之外。 喺所有嘢都塵埃落定之後,較早前因爲斯德哥爾摩行政法院批准華為訴訟而被暫時推遲嘅5G頻譜拍賣,亦都可以再次重啟。 預計3.5 GHz同2.3 GHz頻段嘅牌照拍賣會喺今個月19號進行。 諾基亞喺一份聲明中表示,隨住世界各國陸續進入5G時代,諾基亞同 Tele2 嘅長期合作關係都會不斷擴大。 而根據 Tele2...
瑞典郵政及電訊管理局(PTS)早前宣布,會喺1月19號恢復拍賣5G頻譜。不過被禁止參與拍賣嘅華為喺1月5號就為咗呢個禁令向當地法院提出上訴,更加唔排除用法律去挑戰當局嘅封殺令。 華為喺一份聲明裏面指出,公司喺1月5號正式向瑞典最高法院提出上訴。聲明當中提及PTS將華為排除喺瑞典電訊市場之外,但係又唔容許華為有機會作出任何解釋同回應,認為呢個做法違反咗歐洲自由市場嘅基本原則。 華為中東歐及北歐地區發言人表示,之前同PTS官員見面之後,對方似乎暫時冇意向重新考慮決定。不過華為就認為有關拍賣應該要等到所有法律爭議解決之後先至恢復。 瑞典喺2020年10月以國家安全為理由,禁止華為同中興參與興建當地5G網絡,並要求參與拍賣嘅網絡提供商喺2025年1月1日前移除現有基建同核心功能裏面所有華為同中興嘅產品。 華為之後入禀法院阻止拍賣,斯德哥爾摩上訴法院裁定,PTS可以喺排除華為在外嘅情況之下繼續舉行5G頻譜拍賣。不過同時亦聲稱華為可以就被排除一事提出法律挑戰。
韓國係全世界最先擁有5G網絡嘅國家,佢哋嘅5G服務喺2019年4月3號正式推出。 服務自推出以嚟用戶不斷增加,目前已經有接近1100萬人。 韓國5G用戶人數接近1100萬。韓國科技信息通信部數據顯示,韓國5G用戶喺2020年11月底已經達到1090萬。 呢個數字亦都代表住韓國5G用戶喺11月份增加咗接近100萬,高過前一個月增加嘅73.5萬。 5G用戶達到1090萬之後,5G用戶喺韓國流動通訊用戶中嘅比例,亦有提升。目前韓國流動通訊用戶有7050萬,5G用戶佔咗15.5%。 隨住更多用戶轉到網速更快、時延更短嘅5G,亦即係話4G用戶有所減少。 數據顯示,韓國4G用戶喺11月份減少咗68萬。不過整體4G用戶人數目前仍然高達5330萬,喺數量上仍然佔主流大多數。 韓國5G用戶已經突破千萬,自舊年下半年開始,5G服務質量亦都有所改善。 不過當5G有改善嘅時候,4G嘅網速就受到一定影響,令到韓國好多仲用緊4G嘅用戶不滿。 韓國政府表示,各大流動網絡提供商大力發展5G嘅同時,亦都要照顧好仍然屬於大多數嘅4G用戶。 所以政府之後將會定期檢測評估5G同4G網絡服務質量,並敦促各個網絡提供商加強對4G網絡嘅維護,務求保持4G網絡應有嘅質素。
雖然日本主要嘅流動電訊營運商都已經加快興建5G網絡基站,但係要做到覆蓋全國範圍,預計仲需要幾年時間。 目前日本5G網絡只係喺部分地區提供服務。NTT Docomo,KDDI 同 SoftBank 都喺舊年3月各自推出咗5G服務,半年後 Rakuten Mobile 亦都推出咗自家嘅5G服務。 KDDI 發言人表示,雖然各方面都有受到疫情影響,但係5G電話銷量近期非常好。 根據預測,到3月結束嘅2020財政年度,日本5G智能電話出貨量係833萬部,佔全年智能電話總出貨量28%。 通信部亦已經將喺2023年5G基站數量嘅目標提高咗四倍,去到280,000個。 另外佢哋亦決定由今年冬天開始容許營運商將4G基站用落5G服務度。 不過業內人士表示,網絡速度好大機會將會保持不變,因為用4G基站去推展5G網絡,硬件上並冇真正提升。 5G嘅無線電波傳送範圍相對比較短,需要建造大量基站去支持廣泛覆蓋。 好多業界人士都相信5G服務需要去到2025年左右先至可以達成全國範圍覆蓋。
有報導指出,歐洲計劃喺2021年5G電訊網路上面發力,目標係超越中國同美國。 歐盟正準備將7500億歐元疫情復甦基金中嘅5分之1,用喺提高各國數碼能力上面。 長期以嚟,歐洲國家嘅電訊營運商一直唔願意投資5G網路,原因包含咗好多政治考慮。 依家各國都各自選擇咗支持或唔支持美國要排除華為同其他中國供應商嘅要求。歐盟亦同時開始擔心,喺5G發展上面已經落後於其他國家,所以佢哋準備喺2021年積極投入發展5G網路。 Nokia CEO Pekka Lundmark 指出,歐洲喺5G發展上面已經落後咗,佢認為喺2021年歐洲各國一定要加快5G發展速度。 愛立信方面亦都作出預測,喺未來5年內,歐洲5G覆蓋率將會由2020年嘅1%大幅增長,同時5G發展亦有助歐洲經濟復甦。 西班牙電訊營運商Telefonica CEO Jose Maria Alvarez-Pallete 透露,歐盟7月同意咗一項救助計畫,公司開始制定數位計畫。Telefonica指出,呢個計劃可以幫助5G網絡加快覆蓋成個西班牙,並且可以喺2025年之前能夠達到85%覆蓋率。 愛立信上個月喺一份報告裏面表示,到今年年底,全球5G流動用戶預計將會達到2.2億,其中中國佔總數接近80%,北美佔4%。
2020 年 5G 網絡陸續喺唔同國家推出,雖然 5G 其中一個賣點就係速度快,但係事實上原來唔係所有 5G 網路都比 4G 快。 早前有科技雜誌測試美國電訊商 Verizon 提供嘅 5G 服務,發現網速竟然比 4G 更加慢。 測試用咗 iPhone 12 Pro、OnePlus 8 同三星 Galaxy S20 FE,喺紐約唔同嘅地方進行。 Verizon 嘅...